آموزش صفحه آرایی کتاب و پایان نامه

 

نوشته‌های مرتبط:

اخبار نمایشگاه کتاب مشهد

?استقرار ۵ دستگاه اطلاع رسانی دیجیتال در نمایشگاه کتاب مشهد،...

#نکته اشتباه در صورت یا کاربرد فعل

#می‌باشد #است به‌کارگیری «می‌باشد» به‌جای «است» البته غلط نیست؛ زیرا...