تبدیل پایان نامه به کتاب

………..

نوشته‌های مرتبط:

تعریف ناشر

“ناشر به فرد یا دستگاهی گفته می‌شود که وظیفه اصلی...

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

تعریف نشر

نشر مجموعه‌ فعالیت‌هایی است که منجر به انتشار منابع اطلاعاتی...